Helsingborg = Knutby?

June 28th, 2007

Jag måste göra ett litet avbräck i blogg-sommarlovet trots knackig uppkoppling. Den här protesten är väldigt senfärdig, jag vet, varningssignaler kom, men det verkar inte ha haft någon betydelse. Låt mig först bara klargöra några saker. Jag kommer härmed att göra avkall på mina försök att inte ta politisk ställning här i Kuriosakabinettet. Privat tar jag naturligtvis politisk ställning och det kanske inte är så svårt att räkna ut att hjärtat sitter till vänster (även om jag själv kan ha svårt att räkna ut det alla gånger). När det gäller kultur- och museipolitik har jag inte haft några problem att slå åt både höger och vänster eftersom båda blocken har så stora brister. Socialdemokratin har alltför länge använt ordet fördelning i dess sämsta bemärkelse: alla (institutioner) ska ha det lika dåligt. Alliansens kulturpolitik finns i princip inte än, har hittills präglats av taffligheter och halvkvädna visor. Nu är visserligen någoting i görningen, men det var inte det jag skulle kommentera just nu, utan det sorgliga i att en kristdemokrat i Helsingborg håller på att riva ned någoting så ovanligt som en modig institution i svenskt kulturliv. Alliansen har hittills lyckats riva ned två väldigt lyckade satsningar inom museisfären. Att ta bort det fria inträdet gick fort som fanken. Att söndagsskolifiera en kulturinstitution gick tydligen också snabbt.

Skulle du låta ett företag som presenterar sig såhär på webben göra en viktig utredning åt dig? Nej, tänkte väl det.

One Response to “Helsingborg = Knutby?”

  1. Claes Says:

    Ja, Helsingborgs kulturförvaltning borde verkligen skämmas! Många och nöjda besökare dög tydligen inte… Pinsamt var ordet!

Leave a Reply