Vilken historia?

January 29th, 2007

Idag ger Södertörns högskola i samarbete med ett antal museer ett seminarium som heter ”Vilken historia visas på museerna?”. För alla som inte har möjlighet att gå dit (det är gratis och ingen föranmälan krävs) finns rapporten att läsa, se föregående länk. Jag stannar hemma, men rapporten har jag läst. För det första är det föredömligt att så tydligt visa projektets ekonomi i en rapport. Jag blir alltid lika modfälld när jag ser dessa hopskramlade projektledar- och forskartimmar. Inte konstigt att museivärlden är förändringsobenägen när rejäla forsknings- och utvecklingsprojekt får så lite pengar/inga pengar alls. Det är nog Kulturrådets, dvs regeringsmaktens fel, som hellre lutar åt att öppna nya museiinstitutioner än utveckla och förändra dem som redan finns i samarbete med forskare vid universitet och högskolor. Det är alltså ett lovvärt projekt som presenteras. Museernas roll i det demokratiska samhället. Hur ska kulturarvet tillgängliggörs? Pedagogernas roll lyfts fram. Här växer förstås mina djävulshorn fram eftersom jag är av den bestämda uppfattningen att inga pedaoger i världen kan rädda ett redan besökarfientligt museibygge. Någonstans i rapporten står det att det hittills har varit museernas utställnignar som utvärderats, men att ett visningsperspektiv saknats. Visst är det jättebra att en undersökning görs av visningssituationen, som ju visar hur en utställning används, men jag undrar var alla dessa talrika utvärderingar av utställningar finns? Författaren kanske känner till hyllmetrar av undersökningar som inte vi andra har sett.
”Historiebruksperspektiv” är ett museernas corporate bullshit-ord som i rapporten definieras som att man bryr sig om vem som berättar historien och varför vissa föremål har bevarats, valts ut och exponerats. Ett vanligt poststrukturalistiskt perspektiv alltså, som borde vara alldeles självklart. Inte ens museiännen själva går väl på att deras museiberättelser är neutrala eller objektiva. Det är en gammal diskussion. ”Historiebruk”-ordet är nästan lika töntigt som ”tidsresa” eller ”SAMDOK”. Det där sista var en parentes, inte meningen att lasta ett lovvärt projekt som detta med min allmänna floskel-ilska.

Leave a Reply