Excerpter

October 3rd, 2006

Copyriots Rasmus Fleischer är en faschinerande produktiv figur. Som den nya generationens Göran Greider verkar han vara fastnitad vid tangentbordet. Jag är väl bara avis, aktiviteten här i kabinettet har inte varit särskilt hög på sistone, men det kanske blir bättre, om än tillfälligt!

I alla fall så förstår Fleischer att använda ett av mina absoluta favoritord: ”Excerpt-er” när han låter oss alla ta del av dessa akademiska biprodukter på en egen WordPress-sajt. Precis som han skriver på Copyriot är dessa ”biprodukter” ibland alldeles för bra för att bara hamna i byrålådan, ”glimrande små fragment”. Förutom att det är en imponerande samling på tre språk inom ämnesområden som estetik, psykoanalys, nihilism, Deleuze, Foucault för att nämna några, finns allting digitalt!

Själv samlar mina excerpter damm i förvisso fina anteckningsböcker från Muji. Man har ju lärt sig ”att läsa med pennan i hand”, och för min egen del tror jag att just den fysiska processen, att göra anteckningar medan man läser bidrar till koncentrationen. Det är också viktigt för mig att skriva snyggt och prydligt (med bra skrivdon, förstås) i den processen, även om ingen annan kommer att läsa. Där är man väl en typisk duktig flicka. Istället för att ”läsa med laptopen i knät” har man använt sina akademiska studier åt penna-anteckningsbok-fetischism.

Nu blev det nån slags bitter knorr på det här inlägget, det var inte meningen. Jag ville egetligen bara säga att excerpter är någonting gott och att fler borde ägna sig åt det i alla upptänkliga format.

Leave a Reply