Gratis är dyrt

April 10th, 2006

Gamla nyheter, kanske, i synnerhet för oss kvalitetsmedvetna cyniker. Fri entré-reformen kostar pengar! Museernas fri-entré-reform kostar i städning, underhåll, säkerhet och service. Den skulle kunna kosta ännu mer om reformen krävde mer än enbart fysisk tillgänglighet. Och det kommer den förhoppningsvis att göra på sikt. Det räcker inte med att hitta in i museet, gå på dass, fika och köpa souvenirer. Någon gång måste besökaran börja kräva någonting av museet, trots att det är “gratis”. Att förstå och ha utbyte av det som visas, tex. Undrar om man gör det, eller om man bara är tacksam för att det är “gratis”? På ett sätt kanske utställningarnas kvalitet skulle må bättre av ett symboliskt inträde, för kostar det så accepterar man inte vad skit som helst. Reformera och tillgängliggör gärna, men insitutionerna av idag är inte anpassade efter den fria entrén, hur mycket vakter, värdar och lokalvårdare man än anställer.

One Response to “Gratis är dyrt”

  1. MuseiTeknik - IKT, utställningar och förmedling :: Publikutveckling - i praktiken :: March :: 2007 Says:

    […] som lite typiskt nog kommit bort i hela debatten (3) är att det krävs mer arbete än fri entré, för att utveckla och fördjupa […]

Leave a Reply