Inträdestabellen!

February 16th, 2011

Jag blev så inspirerad av den där kanadensiska tabellen att jag kände att jag var tvungen att göra en likadan själv. Snyggt blev det inte, men här är den! Först några brasklappar: jag har utgått från information på museernas egna hemsidor. Det är möjligt att den inte stämmer eller är för knapphändig. Kategorin barn är till exempel för det mesta upp till och med 18 år i Sverige.

Huvudman tycker jag är relevant i sammanhanget. Ett central- eller ansvarsmuseum med statlig huvudman tycker jag att man kan begära annat av än av en privat konsthall. Men denna information är också den svåraste att få till rätt utan att börja läsa regleringsbrev, årsredovisningar och donationsbrev (?). Så se det som en början, jag ber om ursäkt om det är någonting som inte stämmer. En sak till: även jag begriper att utställningsverksamhet inte är ett museums enda uppgift. Men tillgängliggörande i någon form är ser jag som viktigt – om museet drivs av allmänna medel. Det kan hända att den som har högst inträden kanske gör otroligt mycket på webben, exempelvis. Denna information syns naturligtvis inte i en tabell.

Urvalet är också subjektivt. Det rör sig mest om Stockholmsmuseer eftersom jag bor här, absolut inte alla, utan dels de som hör till min höst personliga intressesfär, dels några jämförelseobjekt. Jag tar också med några jämförande exempel i Storbritannien och Tyskland. Jag har inte heller brytt mig om att ta upp olika kombinations- och familjebiljetter.

 

Museum Huvudman Vuxen Reducerad Barn Avgiftsfritt/ vecka
Moderna museet Stockholm Statligt (ansvar, myndighet) 100 80
Moderna museet Malmö Statligt 50 40
Nationalmuseum Statligt (ansvar, myndighet) 100-120 80-100
Liljevalchs konsthall Kommunalt (Stockholms stad) 80 60
Magasin 3 Privat 40 30
Bonniers konsthall Privat 70 50
Arkitekturmuseet Statligt 50 50 Fre 16-18, även periodvis
Nordiska museet Stiftelse, statsanslag 80 80 Lekstugan 20 kr Ons kl 16-20
Historiska museet Statligt (ansvar, myndighet) 70 50 1 okt – 30 apr tors kl. 16–20
Tekniska museet Stiftelse och stat (?) 160 Stud. 95, pens. 125 0-6 år gratis, 6-18 år 95 kr
SMVK: Etnografiska museet Statligt Gratis (tillf. utst 80 kr)
SMVK: Världskultur-museet Statligt Gratis (tillf. utst 80 kr)
Sjöhistoriska museet Statligt 50 40 Måndagar
Stockholms stadsmuseum Kommunalt (Stockholms stad) gratis gratis
Malmö museer Kommunalt 40 7-14 år 10 kr, stud 20 kr
ZKM, Karlsruhe blandat € 8 (komb.) € 5 (komb.) 7 – 17 år € 3
Neue Nationalgalerie, Berlin Statligt € 8 € 4
Hamburger Bahnhof, Berlin Statligt € 12 € 6
Gemäldegalerie, Berlin Statligt € 8 € 4
Tate Modern, London Statligt Fritt (utom tillf. utst.)
Louvren, Paris Statligt € 10-14 (komb.) Under 18 och under 25 EU-medb. Första söndagen varje månad, 14 juli

Fotnot: det verkar inte finnas någon tvingande EU-förordning som säger att museer ska vara gratis åtminstone några timmar i veckan. Den enda tvingande EU-regeln gällande museernas inträden gäller att en nation inte får favorisera de egna medborgarna. Är det gratis för exempelvis svenska pensionärer så måste det vara det för alla EU-pensionärer. I Berlin hade exempelvis de flesta statliga museer gratis inträde varje torsdagskväll. Detta är nu borttaget med lever kvar på en del lokala Berlinmuseer. I Frankrike (någon som vet mer kan gärna få fylla i!) är det fritt inträde för EU-medborgare upp till 25 år. Det finns dessutom omfattande undantag för lärare och arbetslösa.

Det finns en bra och aktuell sammanfattning av den här frågan i nättidningen Kulturen. Där framgår det faktum att det är frivilligt för museerna att ta ut inträdesavgift, men att anslagen för detta samtidigt har minskats.

Fortsättning följer. Värt att noter är att Tekniska museet, vars höga prissättning sticker ut, inte har någon ordentlig information om sitt huvudmannaskap och sitt uppdrag på hemsidan. Kanske måste jag gå vidare med den frågan till någon informationsansvarig.

One Response to “Inträdestabellen!”

  1. Tom Says:

    Gatan: gratis…

Leave a Reply