Access-fiaskot

February 23rd, 2006

Kulturrådets jävla Access-satsning är mitt rödaste skynke just nu. För den som inte vet är det plus-jobb fast för “akademiker”, med plus-jobb menas “sånt som ingen annars vill betala för” och med akademiker menas i det här fallet alla med sk onyttiga utbildningar såsom konst- och kulturvetare, arkeologer, bibliotekarier och diverse media-tjafs. Sådana som jag, alltså. Kravet på att åtgärden ska “kraftigt bidra till ökad sysselsättning” verkar institutionerna ha fått tolka ganska fritt. Officiellt finns inga krav på att de sökande ska vara arbetslösa, men i exempelvis Moderna museets annonser stod att sökande skulle vara inskrivna vid Arbetsförmedlingen.Jag tyckte att allt var så fel att jag inte ville befatta mig med det, även om det kanske hade varit taktiskt att sluta med mitt nuvarande uppdrag, skriva in mig på arbetsförmedlingen och vänta på ett tryggt om än dåligt betalt inscanningsjobb. Lite för mycket hasardspel, dock. Tillvaron är tillräckligt spänningfylld som den är. Men så kom jag i kontakt med Systemvetarna i Uppsala och deras KMM-projekt, som i mitt tycke verkade vara en mycket vettig och nödvändig satsning. Lite flummigt här och där och kanske inte något för programmerings-purister (som sambon) men ändå viktigt. När nu Access-galenskaperna dras igång är det väl bra om åtminstone någon ställer sig frågan om hur allt detta inscannade material ska användas och göras tillgängligt för alla svenskar, europeer och världsmedborgare om fem, tio och trettio år. En början till en gemensam standard, alltså, med stöd i EU-projektet Michael+. Har inte KUR lärt sig av tidigare arbetsmarknadsåtgärder (det ska alltid scannans och digitaliseras i museernas samlingar. Varför?) att inte en länsmuseernas olika hemsnickrade system kan prata med varandra. Åtminstone på länsnivå borde det finnas en standard. Kulturrådet om någon borde ha koll på detta. De kanske borde samarbeta med IT-komminssionen, haha. Vart skulle jag komma. Jo, att KMM-prjektet tilldelats mindre än hälften av sökta tjänster, efter ivriga påtryckningar om att KUR ska satsa på standard- och systemutveckling har man fått hålla till godo med “arbetslösa akademiker”. Och inte ens det kunde KUR släppa till. Skamligt!

Leave a Reply