De två små tecknen ”m.m.” kan betyda så mycket. Peder Alton i DN gjorde sig definitiv lustig över titeln på Christina Rogestams nya museiutredning, genom att liksom suga på karamellen och upprepa den onödigt många gånger. Rätt kul, faktiskt. Så tror jag att jag ska börja skriva lite oftare. Typ ”– den här seminarietexten heter ”Nya metoder och teorier m.m.”. – Ni fattar, va? Nya grejer, liksom. Behöver ingen ytterligare förklaring.”

Intressant att ett dokument som hur det än mottas på ett eller annat sätt kommer att ha stor inverkan på formlivet är så totalt utan form, såväl visuell som språklig. Någon har scannat in den snett dessutom, det är snyggt.

Jag är helt oseriös, jag orkar verkligen inte fördjupa mig i innehållet. En sak håller jag med om: lägg Nobelmuseet under professionell förvaltning. Det höll på att spricka av megalomani ett tag, när det var på tapeten att blåsa ut Skeppholmskyrkan till förmån för härliga upplevelseutställningar med lite edutainment och personhistoria. Däremot känns det tunt och illa underbyggt (som det mesta regeringen företar sig på kultur- och museiområdet). Hur kan man tex skriva (på sid 11 i utredningen): ”Min bedömning bygger på samtal med politiker, enskilda personer och den allmänna debatten under senare år.” (min kursivering) Vilken debatt? Har vi missat någonting? Avses debattartiklarna om ett nytt formmuseum, med inlägga av bl.a. Eva Persson och Kerstin Smeds, som svar på den förra regeringens förslag eller utredning eller vad det nu var? Inget fel på den meningsväxlingen, men en allmänn debatt? Det existerar ingen allmänn debatt om museifrågor i Sverige. De verkar inte angå privatpersoner (”kulturen kostar för mycket pengar – bygg motorvägar istället”) politiker (”museer kan väl drivas på entreprenad”) studenter inom museirelaterade ämnen (”hoppas jag får ett intendentsjobb i Arboga när jag blir klar, bäst att inte verka obekväm”). Regeringen kunde väl åtminstone ha projektanställt ett par av nämnda studenter över sommaren att göra lite intervjuer i klassisk kvantitativ stil. Så hade det åtminstone sett bättre ut, och kostat en spottstyver.

De syns inte heller någonting om hyressättninsproblematiken, det just nu mest akuta problemet.