Museet som spel

February 10th, 2007

Museer och populism var det. British Museum verkar ha en bra lösning på detta eviga dilemma. I samarbete med Channel 4 har man startat infotainment-TV-tävlingen Codex. Lite fångarna på fortet möter DaVinci-koden. Programledaren Tony Robinson känner jag igen som figuren Baldrick i Black Adder. Har bara sett ett halvt avsnitt och kan inte tycka annat än att det är en rätt bra idé. Man kan tydligen ”spela” själv vid sitt museibesök. Museet eller utställningen som spelplan har ju diskuterats flitigt (för att vara i Sverige) med anledning av Spelet om Maya på Historiska.

Mer om formmuseet

February 4th, 2007

Debatten rasar vidare… Andreas Nobel skrev ett vettigt inlägg, om designföremål som sätts i montrar och fråntas sin ursprungliga funktion. Det gäller förstås alla museiföremål, det är liksom museiföremåls-varandets innersta kärna. Att ryckas från ett sammanhang som i de flesta fall för länge sedan är förlorat, till att vara ett föremål som enbart betraktas. Ibland i ett sammanhang som är ett försök att återskapa eller ge illusionen av att vara det urspungliga. Så om jag tolkar saken rätt, och tolkar det på det sätt som jag tycker verkar bäst så behöver vi inget designmuseum just därför att i den samtid vi lever i hör ”design” och ”museum” inte ihop. Inte om man vill fokusera på processer, ”tyst kunskap” (ett annat bullshit-uttryck som dock kan vara bra ibland) och samspelet mellan form och funktion.

Däremot blir jag irriterad över att kulturministern tar tillfället i akt och ser det som en ren besparing att inte behöva skapa ett nytt designmuseum. Det var ju inte det diskussionen handlade om. Vi behöver en lärd och djuplodande debatt om hur framtidens museum ska vara och användas, en debatt som kan mynna ut i någonting konstruktivt. Men att alliansen helt saknar kulturpolitik och kunnande är det väl ingen som är förvånad över. Deras feghet som antagligen kommer att följas av ännu fler dumsnåla nedskärningar får Paggan att framstå som en visionär gigant.